Ystafelloedd i'w Llogi

Yma yn Yr Hen Lyfrgell gallwn gynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau cyfarfod, cynadledda a digwyddiadau i'w llogi mewn lleoliad unigryw yng nghanol y brifddinas. Ar gael saith diwrnod yr wythnos gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych gerllaw dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer unrhyw ddigwyddiad corfforaethol neu gymunedol.

Gydag offer clywedol, system sain, sgrin a thaflunydd a llawer mwy mae ein hoffer a'n gwasanaeth digwyddiadau o'r radd flaenaf. Mae ein tîm digwyddiadau yn brofiadol a chroesawgar ac yn barod i'ch cefnogi a'ch cynghori beth bynnag fo'ch gofynion.


Yr Ystafell gynhadledd

Mae ein hystafell gynhadledd urddasol yn dal hyd at 120 o bobl ac yn addas ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd staff, lansiadau, hyfforddi, partïon a chyngherddau.

Ystafell Gyfarfod

Os am gyfarfod llai neu ofod ychwanegol mae ein hystafell gyfarfod olau braf yn dal hyd at 30 o bobl mewn arddull ystafell fwrdd.

arlwyo a lluniaeth 

Mae tim Llaeth A Siwgr, caffi'r Hen Lyfrgell, yn gyfrifol am wasanaethau arlwyo a lluniaeth. Mae nhw'n barod i ymateb i unrhyw ofynion sydd gennych. 

Cyfieithu ar y pryd 

Gallwn hefyd, am gost ychwanegol, gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg ar gyfer unrhyw ddigwyddiad wedi ei ddarparu gan dîm arbenigol Caerdydd Ddwyieithog.


"Diolch yn fawr am ddarparu'r lleoliad perffaith ar gyfer ein diwrnod staff. Roedd yr Ystafell Gynhadledd yn un delfrydol ar gyfer ein hyfforddiant - golau, cyfforddus a digon o le i ni wahanu mewn i grwpiau llai. Roedd cael yr Ystafell Gyfarfod ychwanegol a'r caffi hyfryd yn wych er mwyn cael ardaloedd allanol i adlewyrchu. Roedd pawb wedi mwynhau'r ciniawau ac yn gwerthfawrogi'r cyffyrddiadau bach fel y bara brith, cacennau cri a'r defnydd o gynnyrch o Gymru.

Diolch hefyd am weithio'n galed i ymateb i'n hanghenion a'n newidiadau munud olaf i'n hamserlen. Doedd dim yn ormod o drafferth i chi - nol 'flip-chart' ychwanegol, darparu taflunydd arall, darparu ardal arall ar gyfer cyfweliad gyda chleient - hyd yn oed cytuno i dynnu llun ohonom i gyd! Fe wnaethoch chi yn sicrhau bod ein digwyddiad yn llwyddiant drwy ddarparu croeso cynnes Cymreig yn lleoliad hyfryd Yr Hen Lyfrgell."

Carol Jones, The Audience Agency

“Diolch i staff y ganolfan am bob cefnogaeth ar y noson - roeddem yn hapus iawn gyda'r ymateb a'r cyfleusterau yn yr Hen Lyfrgell.”

  Cefin Campbell, Barn


19970864_10210097887266796_1562908187_n.jpg

Llogi preifat ardal y caffi bar
llaeth a siwgr 

Ar gael i logi'n breifat 7 noson yr wythnos. 

Llogiad preifat byr - lleiafswm amser o 2 awr (llogiad yn cynnwys staff bar/gweini/cegin)
Llogiad preifat llawn (rhwng 5pm - 12am) (llogiad yn cynnwys staff bar/gweini/cegin)
Llogiad preifat llawn (rhwng 5pm - 2am) (llogiad yn cynnwys staff bar/gweini/cegin)

Blaendal gofynnol o 50%, dim ad-daliad os ydych chi'n canslo o fewn 14 diwrnod cyn y digwyddiad.

Diogelwch - lleiafswm o 4 awr (costau ychwanegol)

Staff/Cynghorydd technegol - lleiafswm o 2 awr (costau ychwanegol)

Nid yw llogiad byr/llawn yn cynnwys gofynion arlwyo/bar. 

Mae modd trefnu ceisiadau arlwyo a lluniaeth i gyd-fynd gyda'ch cyllideb. Cofiwch roi gwybod i i am eich gofynion ac mi allwn greu rhywbeth yn arbennig ar eich cyfer chi a'ch gwesteion. 

Po rhyfedda'r ymholiadau ynghlwm a'ch digwyddiad, cofiwch holi ac mi wnawn i drio'n gorau i ymateb i'ch gofynion.