SIOP BODLON


Os ydych yn chwilio am glustogau neu gardiau, sebonau neu serameg, gawsiau neu gemwaith mae'n siwr y dewch o hyd i rywbeth fan hyn a all weddnewid eich ty yn gartref.

Mae Bodlon wedi bod ar flaen y gad yn newid y modd y mae pobl ar draws y byd wedi dod o hyd i nwyddau Cymraeg a Chymreig a’u prynu.

"Tra bod ansawdd a tharddiad ein nwyddau’n holl bwysig, mae gwreiddioldeb y dylunwaith yr un mor hanfodol. Roeddwn am brofi y gallai nwyddau cyfoes Cymraeg gystadlu’n erbyn dylunwaith dda ar draws Glawdd Offa. Yn sgil hyn mae Bodlon wedi tyfu o fusnes arlein i siop a siop goffi yn Yr Eglwys Newydd ac yna i’n cartref newydd yn Yr Hen Lyfrgell." - Nia Evans, Perchennog Bodlon

Dewch mewn i gael golwg.

www.bodlon.com
post@bodlon.com

Oriau Agor:
Llun – Sadwrn: 09:00 – 17:00
Sul: 10:00 – 16:00