Prifysgol Caerdydd


Creu siaradwyr a defnyddwyr y Gymraeg yw ein nod. Mae ansawdd wrth galon ein gwaith ac rydym yn cael ein harolygu gan Estyn. Mae gwrando ar lais ein dysgwyr a gwella’n barhaus yn rhan bwysig o’n cenhadaeth.

 

Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd yn brif ddarparwr hyfforddiant iaith yn y sir. Gyda 40 o flynyddoedd o brofiad fel prif ddarparwr yn yr ardal, rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau amrywiol gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc, cwrs haf a chyrsiau cyfunol/ar-lein ar bob lefel.

Dysgu Anffurfiol - Copy.jpg
Dysgu - Copy.jpg
CymraegirTeulu.jpg

Yn yr Hen Lyfrgell, fe fydd cyrsiau Cymraeg o bob math a phob lefel ar gael ac mae ystafelloedd dysgu cyfoes gennym. Rydym yn cydweithio â’n partneriaid er mwyn cynnig cyfleoedd i siaradwyr a dysgwyr i gwrdd a chymdeithasu yn y Gymraeg.

— Eisiau ymarfer eich Cymraeg? Coffi a Chlonc, Awr Hapus, Cyrsiau                     Penwythnos, Cyrsiau Darllen a mwy!
— Dysgu ar gyfer eich plant? Cyrsiau Cymraeg i’r Teulu, Cwrs Haf Teulu,             Meithrinfa. 
— Eisiau gwella sgiliau? Cyrsiau Gwella’ch Cymraeg, Gloywi a Chymraeg yn       y Gweithle ar gael. 
— Eisiau bod yn diwtor neu’n fentor i ddysgwyr? Cysylltwch â ni. 

Dewch atom i ddysgu a gwella’ch Cymraeg!