Partneriaid


Daw Yr Hen Lyfrgell yn sgil cais llwyddiannus Cyngor Dinas Caerdydd a’i phartneriaid i gronfa buddsoddi cyfalaf Llywodraeth Cymru. Mae ‘Yr Hen Lyfrgell’ yn dwyn ynghyd grwp o bartneriaid sydd wedi ymrwymo i weld y Gymraeg yn ffynnu yn ein prifddinas. Yn cynrychioli amrediad eang o sectorau yn cynnwys preifat, cyhoeddus, di-elw, addysg, cyfryngau, amgueddfa a chymuned, mae’r partneriaid wedi gweithio’n gydweithredol ar weledigaeth ar y cyd.

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Caerdydd, Llywodraeth Cymru a chyllidwyr eraill, mae canolfan Yr Hen Lyfrgell yn cynnig gofod diwylliannol, dysgu a chymdeithasol Cymraeg yn ogystal ag Amgueddfa Stori Caerdydd ddwyieithog. Dyma gyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio’r Gymraeg mewn adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd.