Noddwyr


Hoffai'r Hen Lyfrgell ddiolch i'r noddwyr canlynol am eu cefnogaeth:


Dyma eich cyfle i fod yn ran o ganolfan ddiwylliannol mawr newydd yng nghanol y brifddinas. Bydd eich cefnogaeth yn cyfrannu tuag at sicrhau cyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio'r Gymraeg mewn adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd. Rydym yn ymrwymo i weithio’n agos gyda phob busnes i sicrhau eu bod yn elwa o’r bartneriaeth. 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chefnogi Yr Hen Lyfrgell cysylltwch â Bethan Willaims, Cyfarwyddwr Yr Hen Lyfrgell ar bethan@yrhenlyfrgell.cymru.