LLAETH A SIWGR | Milk & sugar

Mae gennym newyddion wirioneddol gyffrous ynglŷn â'r caffi bar! Mae Milk & Sugar, bistro a chaffi annibynol yn ogystal a brand coffi llwyddianus yng Nghaerdydd,  yn dod i'n gwagle ac yn ymuno a'n tîm yma. Dyddiad yr agoriad bydd y 3ydd o Orffennaf ac rydym ni wrth ein boddai. Mi fydd mwy o wybodaeth yn cael ei rhannu yn y man ond yn y cyfamser hoffwn estyn gair o groeso i dîm Llaeth a Siwgr. Dyma rhai lluniau o'r danteithion blasus sydd ar gael yn eu caffis eraill o amgylch Caerdydd. Edrych ymlaen?


Canolfan cROESO yn dychwelyd! 

Mae Canolfan Croeso Caerdydd yn dychwelyd i'r Hen Lyfrgell! Mae dodrefn, addurniadau a theclynnau technegol eisoes wedi ymddangos yn y gwagle ger siop bodlon. Mi fydd cyfle i dwristiaid gael gwybodaeth am Gaerdydd mewn lleoliad hanesyddol a chanolog ac yna ymlwybro drwy'r siop i gael cipolwg ar y cynnyrch Cymreig. Mae'r agoriad yn digwydd ar yr amser perffaith wrth i baratoadau am bencampwriaeth cynghrair UEFA lansio o amgylch y ddinas. Mi fydd yr wythnosau nesaf yn rhai cyffrous iawn!

canolfan croeso

GRWP FACEBOOK I HYBU DWYIEITHRWYDD MEWN BUSNESAU

Rydym wedi lansio grwp caeedig ar Facebook or enw Caerdydd ddwyieithog | bilingual Cardiff gyda'r bwriad o annog busnesau'r brifddinas i fod yn fwy dwyieithog. Mae'r grŵp yn fforwm ar gyfer busnesau yng Nghaerdydd sydd eisiau bod yn fwy dwyieithog. Rydym eisiau creu rhwydwaith sy'n cynnwys perchnogion busnes a phobl sy'n medru cynnig eu gwasanaethau neu gyngor ynglŷn ag integreiddio'r Gymraeg mewn i fusnesau. Ymunwch â'n grŵp facebook os ydych chi'n fusnes neu unigolyn byddai'n hoffi bod yn rhan o hyn drwy glicio fanhyn neu ebostiwch post@yrhenlyfrgell.cymru
facebook group

YR HEN LYFRGELL yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ffrindiau i'r caffi 

Mae'r Hen Lyfrgell yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu ffrindiau a chyfeillion oedd yn ymgynill yn y caffi bar cyn y Nadolig gan gynnwys Clonc dros ginio i ddysgwyr.