Mela

Mae gan dîm mela brofiad eang o gefnogi cleientiaid gydag amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, creu cynnwys digidol, ymgyrchoedd hyrwyddo a newid ymddygiad, marchnata, hyfforddi cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu fideo a sain, cyfathrebu corfforaethol, cyfathrebu argyfwng, materion cyhoeddus, digwyddiadau. 

 

Rydym yn dîm o gyfathrebwyr creadigol â chefndir mewn newyddiaduraeth, gwleidyddiaeth a’r cyfryngau. Gyda swyddfa yng Nghaerdydd mae ein gwaith a’n cysylltiadau yn ymestyn drwy Gymru, y DU a thu hwnt.

Mae pob aelod o dîm mela yn rhugl yn y Gymraeg ac rydym yn falch o fedru cynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn ddwyieithog. Ers sefydlu yn 2010, rydym wedi arbenigo mewn cefnogaeth i sefydliadau sy'n hyrwyddo a defnyddio'r iaith Gymraeg.