Ffrindiau


Am y tro cyntaf yn ei hanes mae gan Gaerdydd ganolfan i bobl o bob oedran a chefndir i ddefnyddio, clywed, dysgu, ymarfer a chymdeithasu yn Gymraeg. Mae yno naws gyfoes a chyffrous lle gelli fwynhau amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant Cymraeg.
 
Rydym wedi derbyn nawdd i addasu’r adeilad ond mae angen cefnogaeth ac ewyllys da’r gymuned er mwyn cynnal y ganolfan wedi i’r drysau agor.

Cofrestra nawr i fod yn Ffrind i’r Hen Lyfrgell.


Fel FFRIND GORAU sy’n cyfrannu £10 y mis mi fyddi
di’n derbyn:
 

— Taleb pryd o fwyd ‘2 am 1’ yn y Bwyty
— Arbediad o 15%* yn y Caffi/Bwyty/Bar
— Arbediad o 15%* yn Siop Bodlon                                                                                 — Arbediad o 15% ffi lawn Cwrs Dwys prif ffrwd / neu gwrs Gloywi Prifysgol            Caerdydd 
— Gwahoddiad i gyfrannu syniadau mewn fforwm agored
— Cylchlythyr tymhorol                                                                                                        — Gwahoddiad i'r Cyfarfod Blynyddol  

Fel FFRIND sy’n cyfrannu £5 y mis mi fyddi di’n derbyn:


— Arbediad o 10%* yn y Caffi/Bwyty/Bar
— Arbediad o 10%* yn Siop Bodlon                                                                                  — Arbediad o 10% ffi lawn Cwrs Dwys prif ffrwd / neu gwrs Gloywi Prifysgol            Caerdydd                                                                                                      — Gwahoddiad i gyfrannu syniadau mewn fforwm agored
— Cylchlythyr tymhorol                                                                                                         — Gwahoddiad i'r Cyfarfod Blynyddol                                                        

 

*Nid yw’r arbediad yma yn cynnwys llyfrau a bwyd/diod o Bodlon. Bydd gan Yr Hen Lyfrgell yr hawl i adolygu’r gostyngiadau ar ôl blwyddyn.


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 
post@yrhenlyfrgell.cymru