Dysgu a gwella'ch Cymraeg


— Eisiau ymarfer eich Cymraeg? Coffi a Chlonc, Awr Hapus, Cyrsiau                     Penwythnos, Cyrsiau Darllen a mwy!

— Dysgu ar gyfer eich plant? Cyrsiau Cymraeg i’r Teulu, Cwrs Haf Teulu,             Meithrinfa. 

— Eisiau gwella sgiliau? Cyrsiau Gwella’ch Cymraeg, Gloywi a Chymraeg yn       y Gweithle ar gael. 

— Eisiau bod yn diwtor neu’n fentor i ddysgwyr? Cysylltwch â ni. 

Yn Yr Hen Lyfrgell, mae cyrsiau Cymraeg o bob math a phob lefel ar gael mewn ystafelloedd dysgu cyfoes braf wedi eu darparu gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd.

Gyda 40 o flynyddoedd o brofiad fel prif ddarparwr yn yr ardal, mae'n cynnig ystod eang o gyrsiau amrywiol gan gynnwys cyrsiau wythnosol, dwys, bloc, cwrs haf a chyrsiau cyfunol/ar-lein ar bob lefel. Mae'r Ganolfan yn cydweithio â phartneriaid er mwyn cynnig cyfleoedd i siaradwyr a dysgwyr i gwrdd a chymdeithasu yn y Gymraeg.

Dysgu Anffurfiol - Copy.jpg
Dysgu - Copy.jpg
CymraegirTeulu.jpg