Beth sydd mlaen? 


CHWILIO AM GYFLE I YMARFER EICH CYMRAEG MEWN AMGYLCHEDD CYFEILLGAR AC YMLACIOL? 

Mae criw Clonc yn cwrdd bob dydd Llun a dydd Gwener amser cinio am awr. Weithiau mae 10 yn dod, weithiau mae 3 neu 4. Does dim pwysau ymrwymiad parhaol, galwch mewn fel y mynnwch. 

#dysgucymraeg

#clonc

#llaethsiwgr 

#caerdydd

#henlyfrgell

Gobeithiwn eich gweld chi yno! 
clonclonc..jpg

ymlwybro drwy hanes adeilad 100 mlwydd oed. 

Mae taith hanesyddol Yr Hen Lyfrgell gyda'n hanesydd a thywysydd preswyl, Frank yn digwydd ar dydd llun a dyma'r dyddiadau ar gyfer diwedd mis Hydref, mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Mae'r daith yn ymblwybro drwy Amgueddfa Stori Caerdydd, heibio'r coridor lliwgar teils ac i fyny grisiau cudd yr adeilad hynafol a hardd hwn. Dewch i ddysgu am stori lliwgar un o adeuladau hynaf dinas Caerdydd. Mae croeso i ddysgwyr ddod i glywed ac ymarfer eu Cymraeg. 

#hanes

#henlyfrgell


Dewch ar daith ddiddorol drwy hanes Yr Hen Lyfrgell. 
taith hanes yr hen lyfrgell.jpg
Dawnswyr Bach

Dawnswyr Bach

16/09/2017
@09:30 - 10:15

Clwb Dawns Menter Caerdydd i blant 4-7 oed.

Pob dydd Sadwrn am 10 wythnos.

£36

ARCHEBWCH YMA >


drama

Drama Bach

16/09/2017
@10:15 - 11:15

Clwb Drama Menter Caerdydd i blant 4-7 oed.

Pob dydd Sadwrn am 10 wythnos.

£40

Archebwch yma >