cyrsiau Dysgu Cymraeg


Cyrsiau wythnosol 

2 awr o astudio ar lein yn ogystal a dosbarth wythnosol. Gellir dewis allan o'r pedwar opsiwn yma. Mae'r cyrsaiu mynediad ar gyfer dechreuwyr tra bod y cyrsiau sylfaen yn adeiladu ar eich sgiliau siarad Cymraeg ac ar gael ar gyfer rheini sydd wedi cwblhau'r Lefel mynediad ac yn siarad ychydig bach o Gymraeg. 

Cod cwrs mynediad bob dydd Mawrth: CDM007
Cod cwrs mynediad bob dydd Mercher: CDMO15
Cod cwrs mynediad 2 bob dydd Iau: CDM213
Cod cwrs Sylfaen 1 a 2 bob dydd Mercher: CDS012

cyrsiau misol 


CWRS MYNEDIAD 1 A 2

1 diwrnod cyfan y mis wedi cyfuno gyda gwaith ar lein. Lefel mynediad 1 a 2 (120 awr) i'w gyflawni mewn blwyddyn. Mi fydd dysgwyr yn mynychu gwers unwaith y mis o 9 tan 4 (60 awr dros y flwyddyn). Rhwng y gwersi bydd disgwyl i chi gyflawni eich astudiaethau ar lein (60 awr dros y flwyddyn). Delfrydol ar gyfer dysgwyr hunan-ddisgybledig ac i rheini sydd methu mynychu gwersi'n wythnosol.

Cwrs Lefel Sylfaen rhan 1 a 2

1 diwrnod bob mis yn y dosbarth wedi ei gyfuno a gwaith ar-lein. Lefel llawn Sylfaen (120 awr) dros 1 flwyddyn. Byddwch yn mynychu'r dosbarth bob mis rhwng 9 - 4 am un diwrnod. Bydd disgwyl i'r dysgwyr gwblhau tasgau ar-lein rhwng dosbarthiadau. Yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr hunan-ddisgybledig. 

Cwrs Lefel Canolradd rhan 1 a 2

2 ddiwrnod yn y dosbarth wedi ei gyfuno a gwaith ar-lein bob mis. Lefel Canolradd llawn dros flwyddyn (120 awr). Byddwch chi'n mynychu'r dosbarth unwaith y mis o 9-4 dros ddau ddiwrnod. Bydd disgwyl i chi gwblhau gwaith ar-lein rhwng dosbarthiadau. Yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr hunan-ddisgybledig sydd ddim yn gallu mynychu dosbarthiadau wythnosol.