Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

 

Nod y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yw denu dysgwyr newydd i’r Gymraeg a chynyddu’r nifer o bobl sy'n siarad yr iaith bob dydd.

Mae’r corff yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar ‘Cymraeg i Oedolion’, rhaglen addysg i oedolion a weinyddir ledled Cymru drwy rwydwaith o ddarparwyr. Mae’n gyfrifol am ddatblygu’r cwricwlwm, adnoddau ar gyfer tiwtoriaid, ymchwil marchnad, marchnata a chyfathrebu.

 

Oriau Agor:
Mawrth – Sadwrn: 10yb – 4yh