Amdanom ni


Mae Yr Hen Lyfrgell yn cynnig pob cyfle i bobl o bob oedran a chefndir i ymgysylltu gyda’r Gymraeg a’i diwylliant bywiog trwy amrediad eang o weithgareddau mewn amgylchedd cyhoeddus cyfoes a chyffrous.

Yr Hen Lyfrgell ar Yr Ais, yw canolfan newydd i'r Gymraeg yn y brifddinas. Dyma gyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio'r Gymraeg mewn adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd.

AR AGOR I BAWB 6 DIWRNOD YR WYTHNOS O FORE TAN NOS YN CYNNIG: 

— Gwersi Cymraeg i ddysgwyr gan Brifysgol Caerdydd
— Llwyfan perfformio ar gyfer gigs acwstig, nosweithiau comedi a stomp
— Cyfleusterau cynadledda o'r radd flaenaf
— Ystafelloedd digwyddiadau godidog i'w llogi
— Amgueddfa Stori Caerdydd

— Rhaglen o weithgareddau wedi eu cydlynu gan drefnwyr Tafwyl, Menter
     Caerdydd
— Caffi bar a bwyty bywiog
— Adloniant byw Cymraeg
— Siop Bodlon yn gwerthu cynnyrch, llyfrau a chardiau Cymraeg


cefndir


Yr Hen Lyfrgell ar Yr Ais, canolfan newydd i’r Gymraeg y brifddinas. Dyma gyfle i hyrwyddo, dathlu a defnyddio’r Gymraeg mewn adeilad eiconig yng nghalon Caerdydd. 

.