Beth sydd mlaen?

Darllenwch gylchlythyr mis Hydref!

Yn y cylchlythyr hwn, cewch ddarllen am ddigwyddiadau mis Hydref, a chlywed mwy am y digwyddiadau cyffrous sydd ar y gweill ar gyfer mis Tachwedd...

Clonc

Dewch i ymarfer eich Cymraeg dros baned gyda chriw cyfeillgar yng nghaffi llaeth a siwgr, Yr Hen Lyfrgell...

Bob dydd LLUN
@13:00
Bob dydd GWENER
@13:00

TAITH HANES YR HEN LYFRGELL

Cliciwch yma i weld y dyddiadau
@13:00 - 13:40

Cwrdd wrth ymyl y drysau mawr brown i gychwyn taith o amgylch Yr Hen Lyfrgell a chlywed am ei hanes. Am ddim!

DAWNSWYR BACH

22/04/2017
@09:30 - 10:15

Clwb Dawns Menter Caerdydd i blant 4-7 oed. Pob dydd Sadwrn am 10 wythnos. £36

DRAMA BACH

22/04/2017
@10:15 - 11:15

Clwb Drama Menter Caerdydd i blant 4-7 oed. Pob dydd Sadwrn am 10 wythnos. £40


Gwasanaethau Eraill

Mae nifer o wasanaethau proffesiynol ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg yn Yr Hen Lyfrgell gan gynnwys cyfieithu a chyfathrebu

AMGUEDDFA STORI
CAERDYDD

Dewch i ddarganfod sut y
datblygodd Caerdydd
o fod yn dref farchnad fechan
yn yr 1300au i fod yn un
o borthladdoedd mwyaf
yr 1900au i’r brifddinas
cosmopolitan sydd
gennym heddiw.TWITTER